background

Прием 2022/2023

 

Справка за свободните места след трети етап на класирането

 

Справка за свободните места след втори етап на класирането

За учебната 2022/2023 година ПГСС „Ангел Кънчев“ предлага следните професии и специалности за държавен план-прием на ученици след завършен VII клас:

·         Професия Техник на селскостопанска техника

Специалност Механизация на селското стопанство

Балообразуващи предмети: удвоените резултати от НВО по БЕЛ и математика;от свидетелството за основно образование – БЕЛ и БЗО

 

·         Професия Ветеринарен техник

Специалност Ветеринарен техник

Балообразуващи предмети: удвоените резултати от НВО по БЕЛ и математика; от свидетелството за основно образование – БЕЛ и БЗО

 

·         Професия Лаборант

Специалност Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства / с разширено изучаване на английски език /

Балообразуващи предмети: удвоените резултати от НВО по БЕЛ и математика; от свидетелството за основно образование – БЕЛ и БЗО

 

 

На 28.05.2022 и 29.05.2022г., Ви каним на дни на "отворените врати"

Клипът за прием 2022/2023 може да гледате на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=xcjUcppFhg0

 

2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates