background

Профил на купувача

Обща информация

ДОГОВОР АГРИКОРП - ПЛУГ

ДОГОВОР АГРИКОРП - СЕЯЛКА

ДОГОВОР АГРИКОРП - СЕРВИЗ

ДОГОВОР ТОЙОТА

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЦБА НА ЦАРЕВИЦА

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЦБА НА ЗЪРНО 08.07.2020

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЦБА НА ЗЪРНО 28.07.2020

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЦБА НА ЗЪРНО 21.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Процедури по възлагане на обществени поръчки

    Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

    Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

 

 

 

      Договор за доставка

 

 

      Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП - ЕНЕРГО ПРО - Продажби

      Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти


Процедури по глава VIII. "а" от ЗОП (публични покани)
  • няма

Процедури по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП

          2020 ГОДИНА

         

          2019 ГОДИНА

 

          2018 ГОДИНА

         

          2017 ГОДИНА

           2016 ГОДИНА

           2015 ГОДИНА

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - 002

2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates