background

Документи и разпоредби

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето" с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност" към главна дирекция „Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет

Правила

Линк за сваляне на брошурата

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители"

 

Начин на организиране на обучението в електронна среда

Обучението се провежда в платформата Microsoft Teams. Всеки учител и ученик има профил към домейна на МОН edu.mon.bg, чрез който да достъпва и ползва всички услуги и продукти от Microsoft 365. Microsoft Teams позволява дистанционно обучение. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства.  Всички могат да участват в урока чрез говорене или чат. Уроците могат да бъдат записвани и достъпни онлайн, за да бъдат на разположение на всички ученици от класа, по всяко време.

 

АНКЕТА за проучване на удовлетвореността от обучението в електронна среда

 

Заповед №214 за обучение в електронна среда

Заповед №482 за обучение в електронна среда

Заповед №406 за обучение в електронна среда

Заповед №180 за обучение в електронна среда

График за обучение в електронна среда

Заповед и график за обучение в електронна среда

Заповед за прекратяване на присъствените учебни занятия за учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас

Заповед и график за редуване на присъствено обучение

График 19

График ОРЕС

2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates