background

Национално състезание "Млад фермер" регионален етап за Северна България за учебната 2018/2019 година, проведено в периода 25.03.-27.03.2019 година, в град Долни Дъбник, в ПГСС "Проф. Иван Иванов".

Национално състезание "Млад фермер" - Регионален етап за Северна България за учебната 2018/2019 година, бе проведено в периода 25.03.-27.03.2019 година в град Долни Дъбник, в ПГСС "Проф. Иван Иванов".

Състезаваха се 28 отбора в три направления.

Отборът, които представи ПГСС "Ангел Кънчев" на Регионалния етап е:

1. Мирослава Петрова Генова от 11 клас – модул Растениевъдство

2. Айджан Шенелов Салиев от 10 клас – модул Животновъдство

3. Десислав Нелев Рачев от 12 клас - модул  Механизация на селското стопанство

Учениците бяха водени от  Магдалена Димитрова - агроном, учител растениевъдни дисциплини и Пламен Стойчев Петров – старши учител практическо обучение.

Мирослава получи грамота за участие в задание № 1.Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури и грамота за отлично представяне в задание № 2 - Рязане на овощни дървета /сливи/.

Айджан бе награден с грамота за отлично представяне в задание № 1 -Разпознаване на фуражи и с грамота за отлично представяне в  задание № 2 - Хигиена на млекодобива. Подход и хуманно отношение към животните. Доене на крави в доилна зала тип Рибена кост. Състезателят се класира за следващия кръг на състезанието.

Десислав получи грамота за участие в задание № 1 - Електронен тест по безопасност на движението по пътищата и задание № 2 - Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут.

2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates