background

Учениците от ПГСС "Ангел Кънчев" представиха успешно реализирани проекти и нов, в който ще участват през 2020 година

Учениците от ПГСС "Ангел Кънчев" представиха успешно реализирани проекти и нов, в който ще участват през 2020 година.

На 11.12.2019 г. в Камерна зала - Доходно здание Професионална гимназия по селско стопанство “Ангел Кънчев” организира събитие, на което представи отчет за успешно реализиран проект в гр. Сарагоса (Испания) по Програма Еразъм+ "Изграждане на практически компетенции в органичното земеделие", в който взеха участие 20 ученици.

През 2020 години предстои още 20 ученици да проведат практика в Испания по Проект “Усвояване на добрите практики на екологичното земеделие в Андалусия” по Програма Еразъм+.

Гимназията се гордее и със спечелването на проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Модернизиране на системата на професионалното образование", Дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база", чрез който бяха закупени трактор и сеялка за точна сеитба. Договорени са перфектни условия с водещи земеделски кооперации и производители за практически занимания.

ПГСС "Ангел Кънчев" е исторически предопределена да е в крак със съвременните методи на образование. Реализирайки това сътрудничество, освен практическите знания, у учениците се изградиха редица качества, толкова важни за тази възраст – прозорливост, култура, умения, многостранност.

Благодарение на това, учениците никога няма да забравят какво притежава България и ще пазят земята ни, духовните ни богатства и от там и бъдещето си.

Ученици се почувстваха значими. Усети се стил и любов към бъдещата професия, дори очарование.

Всичко това ще направи нашите ученици конкурентноспособни в реална среда по европейски стандарти и се надяваме, че теще се радват на труда си пълноценно!

Благодарим на всички за оказаната подкрепа – на МОН, РУО - Русе, община Русе, на дарителите!

 

 

2023  ПГСС "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - Образцов Чифлик :: гр. Русе ::   globbers joomla templates